top of page

Donut Kids Club 會員優惠價

注意:此會員優惠需要確認是否 Donut Kids Club 會員,如發現報名人並非 Donut Kids Club 會員,將會要求交回原價的欠款,否則將會禁止出席活動。

優惠16堂

Donut Kids Club 會員優惠價
報讀 4 堂

優惠4堂
bottom of page